Voton behaalt CSC-certificaat niveau Goud

We hebben wat te vieren!

Voton heeft namelijk het Concrete Sustainability Council (CSC) certificaat, niveau goud behaald. Hiermee tonen we aan dat onze prefab palen en het toegepaste beton op een duurzame manier worden geproduceerd.

Op 25 augustus mochten wij het certificaat in ontvangst nemen van KIWA, net als TBI zuster onderneming Voorbij Prefab.

Het keurmerk is opgebouwd uit een aantal duurzaamheidscriteria die gegroepeerd zijn in 4 categorieën, te weten;

 • Bedrijfsvoering/management
 • Milieuaspecten
 • Sociale aspecten waaronder arbeidsveiligheid
 • Economische aspecten waaronder integriteit en bedrijfsethiek

CSC is een wereldwijd erkend keurmerk voor de hele productieketen van de betonindustrie. We zijn daarom trots dat we zijn beloond met goud!

  Wat is CSC?

  De Concrete Sustainability Council heeft een keurmerk ontwikkeld waarmee de duurzame productie van beton(producten) wordt gegarandeerd. Keurmerkhouders mogen CSC alleen voeren, als zij voldoen aan strenge eisen ten aanzien van betrouwbaarheid, deskundigheid, duurzaamheid en arbeidsveiligheid. CSC geeft daarmee de benodigde basis om samen te werken. 

  Wat zijn de belangrijkste voordelen van CSC certificering?

  • Keurmerkhouders leveren een hoge kwaliteit beton.
  • Keurmerkhouders kunnen de verantwoorde herkomst van grondstoffen aantonen.
  • Keurmerkhouders met benchmark Betonhuis Betonmortel zijn A-leverancier op de CO2-Prestatieladder (SKAO).
  • Keurmerkhouders streven naar een hoge inzet van secundaire materialen.
  • BREEAM erkenning.

  Meer weten over onze producten?

  Stuur artikel door