Toepassing van de voorgespannen prefab heipaal bij de A16 Rotterdam

Voton levert betonpalen in allerlei soorten en maten. We lichten iedere maand een andere paalsoort uit. We starten met de 'standaard' prefab betonpaal. Hans Verhoeven, constructeur bij Voton, schrijft over de toepassing van de prefab paal bij de A16 Rotterdam.

Opdrachtgever De Groene Boog

In Rotterdam wordt een nieuwe snelweg tussen de A16 en A13 aangelegd. Daar levert Voton in opdracht van De Groene Boog (een bouwcombinatie van BESIX, Dura Vermeer, Van Oord en TBI-bedrijven Croonwolter&dros en Mobilis). Een bijzonder project voor Voton. Normaal gesproken leveren we de betonpalen aan de funderingsbedrijven die de palen zelf ook heien, maar voor dit project leveren we direct aan de hoofdaannemer. Hier is voor gekozen omdat er veel verschillende partijen betrokken zijn, waardoor het lastig zou zijn een verdeling te maken bij wie de inkoop ligt. Op deze manier konden de palen al eerder ingekocht worden zonder de precieze verdeling van het werk vast te hebben liggen.

Prefab heipalen

Voton levert verschillende soorten palen voor dit project. Zo leveren we, naast de ‘standaard’ prefab paal, ook de prefab kern voor de combi palen (deels in de grond gevormd, deels prefab). Daarover vertellen we volgende keer meer!

De standaard prefab voorgespannen betonpalen zijn voornamelijk aangebracht bij het Terbregseplein, voor de fundering van verschillende kunstwerken, en bij de aansluiting met de A13.

Voor het Terbregseplein zijn in totaal zo’n 110 palen geleverd voor meerdere steunpunten, met een diameter vierkant 450 en vierkant 500 en variërend in lengte tussen 20 en 30 meter. Vanwege te verwachten zwaar heiwerk is er gebruik gemaakt van een hoge betonkwaliteit (C55/C67). Deze palen worden ingezet als fundering voor meerdere steunpunten van een fly-over, waar het brugdek uiteindelijk overheen wordt geschoven.

PAALMATRAS

Bij de aansluiting met de A13 is een paalmatras en bij de aansluiting met de A16 (waar de tunnel aan gaat sluiten op de N209) aangebracht met voorgespannen prefab betonpalen.

Dit paalmatras bestaat uit een fundering van ca 5.000 prefab betonpalen met daarop paaldeksels en daarover een of meerdere lagen geotextiel met een laag granulaat. Hierboven wordt de aardebaan verder opgehoogd met zand of gebroken puin en een verharding van asfalt. Een goede manier om een weg te kunnen aanleggen op een slappe ondergrond, in dit geval veengrond. Voordeel van het gebruiken van een paalmatras is dat er geen grondophoging hoeft te gebeuren.

De palen hebben een diameter vierkant 320 en een lengte variërend van 13 tot 19 meter. Als gevolg van horizontale grondverplaatsingen worden de buitenste palenrijen weggeduwd. Hierdoor ontstaan buigende momenten in de paalschacht. Daarom hebben de palen in deze buitenste rijen van het paalmatras 25% meer voorspanning en een betonklasse hoger (C55/67) dan de rest van de betonpalen (C45/55).

Al met al een erg mooi project om aan bij te mogen dragen. De productie is nog in volle gang en zoals het er naar uit ziet zullen we zelfs in 2022 nog heipalen mogen produceren voor de A16.

Voordeel van prefab

Ten opzichte van in de grond gevormde palen hebben geprefabriceerde betonpalen een vooraf aantoonbare kwaliteit. Daarmee voorkom je verrassingen tijdens de uitvoeringsfase. Voornaamste reden hiervan is dat de heipalen in een geconditioneerde omgeving worden gemaakt, zonder weersinvloeden van buitenaf. Het product is na het heien direct door te meten.

Een ander voordeel is dat je prefab betonpalen verdiept kunt wegheien, bijvoorbeeld voor parkeergarages. Dat scheelt weer materiaal en dus afval.

Ook na het aanbrengen van de palen kunnen prefab palen een gunstig effect hebben. Bij het koppensnellen (het verwijderen van beton aan de bovenzijde van de paal zodat de wapening wordt blootgelegd) is het voordelig als vooraf nauwkeurig rekening gehouden kan worden met de plaatsing van de wapening. In het voortraject contacten wij soms zelfs met de koppensneller, als we bijvoorbeeld twijfels hebben hoe de paalkop het best gesneld kan worden zonder de kopwapening te beschadigen. Zo streven we naar een totaaloplossing om faalkosten te vermijden en ontzorgen we de klant.

Meer weten over onze prefab betonpalen? Neem contact op!

Hans Verhoeven
Constructeur

Stuur artikel door