Energiepalen nieuwe kantoorpand Verhoef Beheer

Voton levert betonpalen in allerlei soorten en maten. We lichten iedere maand een andere paalsoort uit. Deze maand besteden we aandacht aan de energiepaal. Ad Verhoef van Verhoef Funderingstechnieken schrijft over de toepassing van de Voton energiepaal bij hun nieuwe kantoorpand.

Klimaatneutraal, duurzame energie, CO2 uitstoot, energietekort, duurzaam bouwen, beschikbaarheid aardgas...

Onderwerpen die elkaar tegenwoordig verdringen in importantie bij het realiseren van bijna elk bouwwerk. Het toepassen van aardwarmte (middels bronboringen) lijkt daardoor de nieuwe norm geworden in de dagelijkse praktijk.

Ook in de bedrijfsvoering van zowel Voton als Verhoef Funderingstechnieken staat duurzaamheid centraal. Voor de funderingspalen van het eigen, nieuwe kantoorpand van Verhoef was het dan ook vanzelfsprekend om de prefab funderingspalen als energiepalen uit te voeren. Naast de functie om de draagkracht te verkrijgen worden daarmee de palen ook ingezet als bodemwisselaar waarmee warmte of koelte uit de bodem kan worden onttrokken of toegevoegd. De bodem dient daarbij rondom de heipaal als buffer om het kantoorpand efficiënt te verwarmen of te koelen. Verhoef heeft Voton ingeschakeld voor de productie van de palen, een logische keuze omdat beide partijen bekend waren met het product.

De eerste paal voor het kantoorpand werd op 17 december 2020 geslagen en momenteel wordt er hard gewerkt aan de afbouw van het gebouw. Er zijn 33 prefab palen met diameters 25 en 29 toegepast met warmtewisselaars in lengtes van 14,25 tot 15,75m. Tijdens de fabricage van palen is door Voton een PE-lus overhoeks aan twee voorspanstrengen van de paal gevlochten. Deze PE-lussen werden door Verhoef vooraf afgeperst en, voorzien van een testrapport, op de correcte lengte aangeleverd. Na verharding en aanvoer van de palen zijn deze met de nodige nauwkeurigheid geheid en hydraulisch gesneld waarna de lussen vrijkwamen. Deze lussen zijn vervolgens door Verhoef aan elkaar gekoppeld en aangesloten op het hydraulisch systeem.

‘De opbrengst uit de palen is zoals verwacht erg goed en we zijn erg tevreden over het resultaat. We raden het zeker ook voor anderen aan!’
Verhoef Funderingstechnieken

Door de warmtewisselaars in de palen toe te passen is voorkomen dat er bronnen (naar grote diepte) zijn geboord. Vanwege de regeneratie van zomer en wintertemperaturen in de bodem tot ca. 20m biedt dit een groot voordeel in efficiëntie. De opbrengst zal in de toekomst niet of nauwelijks teruglopen en de thermische capaciteit zorgt voor een alternatief koelsysteem.

Daarnaast wordt door toepassing van energiepalen een lagere footprint gerealiseerd ten opzichte van boringen. Er is immers geen aparte boorkraan benodigd waardoor uitstoot wordt bespaard en er worden geen extra bodemvreemde grondstoffen in de bodem gebracht. 
Dit laatste is gezien de actualiteit misschien wel de belangrijkste reden om voor energiepalen te kiezen. Tenslotte zijn met behulp van energiepalen geen derde partijen meer nodig, vindt een besparing van bouwtijd plaats en blijft de begaanbaarheid van de bouwput(bodem) in tact.

Verhoef Funderingstechnieken maakt sinds 1989 energiepalen waarbij in de loop der jaren veel kennis opgebouwd is bij toepassing in zowel prefab-, buis- als boorpalen. Naast de energiepalen verzorgen zij desgewenst ook de aansluitingen op het hydraulische systeem tot zelfs het leveren en in bedrijf stellen van de warmtepomp. De opbrengst uit de palen is zoals verwacht erg goed en daarmee zijn we, als Verhoef Funderingstechnieken, erg tevreden over het resultaat en raden het zeker ook voor anderen aan.

Meer weten over de energiepaal van Voton?

Stuur artikel door