Trots op Veilig Fabriceren

De veiligheid en gezondheid van onze mensen is het belangrijkste dat er is.

Daarom is veiligheid één van onze zes kernwaarden en daarmee onderdeel van onze bedrijfscultuur. Iedere medewerker heeft hierin zijn verantwoordelijkheid, maar moet ook de ruimte krijgen om veiligheid bespreekbaar te maken en onveilig werk te stoppen. Veiligheid is geen losstaand onderwerp dat naast de ‘normale’ werkzaamheden loopt; het dient in het gehele bedrijf verankerd te zijn. Daarom heeft Voton een eigen visie op veiligheid. Ons veiligheidsprogramma heet TOVF. Dit staat voor Trots op Veilig Fabriceren.

Het verhaal achter TOVF

Vanaf 6:00 min meer over Voton

TOVF ONTWIKKELINGEN

Sinds we TOVF geïntroduceerd hebben zijn een hoop veranderingen in onze palenhal doorgevoerd op het gebied van veiligheid. Deze aanpassingen zijn noodzakelijk en van groot belang om het werk zo veilig mogelijk te laten verlopen. 
Zo is er bijvoorbeeld geïnvesteerd in:

  • nieuwe hijsbakjesvoor het veilig laden en transporteren van de betonpalen van het palenveld
  • diverse afzettingen
  • een planbord
  • trappen bij de mallen
  • personenvervoer in de hal
  • diverse opslagpunten

Veiligheid staat voorop en wij blijven continu bezig met het doorontwikkelen van mooie en veilige oplossingen.

Lees meer over Voton